แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้ชม 155

ธรรมดีที่พ่อทำ / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
923.1593 ด382ธ
9786163760449

การศึกษาและความเป็นครูไทย / ธาราญา จิตรชญาวณิช
371.1 ธ381ก
9789740335672

Redesigned TOEIC grammar & reading tests / ภาณุ ปรัชญะวิสาล
428.076 ภ431ร
9789743502453

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management Information System / นิภาภรณ์ คำเจริญ
651.8 น626ร
9789747648898

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=161