แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2017 ผู้ชม 3,019

เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน / ทรัมป์, โดนัลด์ เจ
923.173 ท156ส
9786160434886

อย่าให้ยาฆ่าคุณ / คนโด, มะโกะโตะ
615.1 ค139อ
9786160435364

เซียนเวียดนาม / ลมสราญ, นามแฝง
915.97 ล125ซ
9786161817428

ปรับชีวิตพิชิตข้อเสื่อม / พรฑิตา ชัยอำนวย
616.72 พ235ป
9786161817480

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ