วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 2,007

วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ในการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก

รองศาสตราจารย์อรุณลักษ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานเสาธงชาติไทย หน้าอาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า)

ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร :  http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/257-flag_day_2017.html