24 ก.ย. 60 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-09-2017 ผู้ชม 1,640

วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เช้านี้การเดินทางโดยรถค่อนข้างหนาแน่น ด้วยจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ รปภ. และบุคคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ช่วยกันดูแลเพื่อให้การสอบ อปท. ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpru.ac.th/competition/

บรรยายกาศการสอบแข่งขันค่อนข้างร้อนระอุด้วยความเป็นวิชาการ ความมุ่งมั่นของผู้เข้าสอบที่ได้เตรียมการอ่านหนังสือเพื่อให้ประสบความสำเร็จ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งอุปกรณ์การสอบก็สำคัญ ต้องถูกต้องตามระเบียบของการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี แต่งกายไม่ผิดกฏระเบียบถึงจะเข้าสอบได้ คณะกรรมการคุม รวมถึงผู้ประสานงานทุกๆ ฝ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงาน ข้าราชการ ที่เข้ามาช่วยในการสอบครั้งนี้ได้ให้คำแนะนำกับผู้เข้าสอบเป็นอย่างดี

การรับส่งผู้เข้าสอบ เนื่องจากมีการจราจรหนาแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เตรียมการจัดให้มีบริการรับส่งผู้เข้าสอบด้วยมอเตอร์ไซต์ของนักศึกษาอาสาสมัคร ทำให้ลดความหนาแน่นของการเดินทางได้อย่างมาก

การสอบภาคบ่ายของ อปท. ผู้สอบตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนได้เรียนมาก ระยะเวลาการทำข้อสอบดูเหมือนผู้สอบจะใช้เวลาในการทำข้อสอบไม่มากนัก ทำให้ยังคงเหลือเวลาสอบมากพอสมควร (หลับ) จนถึงเวลา 15.30 น. หมดเวลาสอบ ใบหน้าของผู้สอบดูตื่นเต้น เพราะจะได้ออกจากห้องสอบ แต่ถึงกระนั้น หลังจากได้ออกจากห้องสอบแล้ว ระยะทางอันแสนใกล้จากห้องสอบถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัย กลายเป็นระยะเวลาแสนนานกว่าจะออกจากมหาวิทยาลัยได้ 

ก็เป็นอีก 1 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้เป็นสนามสอบประวัติศาสตร์อีกครั้ง ถึงแม้รถจะติด แต่ทุกๆ คนก็ได้ชมบรรยากาศอันแสนสวยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จนถึงเวลา 17.00 น. การเดินรถก็เป็นปกติ

อนุชา  พวงผกา

ภาพโดย
FB : Yut Na, Beamzjulki Iezz, Narubate Kludpibal, Lakia Khieodi 
Line : กลุ่มผู้คุมสอบท้องถิ่น KPRU

Tags : สนามสอบ อปท. พนักงานส่วนท้องถิ่น สนามสอบส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สอบแข่งขัน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 กันยายน 2560

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=152