ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2017 ผู้ชม 1,558

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องสอบที่ 34-35 เพื่อใช้เป็น สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpru.ac.th/competition/ หรือ http://www.dlaapplicant2560.com/

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นสนามสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ หน่วยงานในกำกับ และบุคลากรได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราภัฏกำแพงเพชร ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้สอบในครั้งนี้ https://arit.kpru.ac.th

งานบริการสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : สนามสอบ สอบแข่งขัน ข้าราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ 2560 ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 ศูนย์สอบภาคเหนือ สอบ อปท ศุนย์สอบ อปท ภาคเหนือ ศุนย์สอบ อปท ภาคเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนามสอบ อปท

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=151