แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2017 ผู้ชม 2,084

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น / ธิติ บวรรัตนารักษ์
530.12 ธ586ก
9786164237186

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม / นิติพล ภูตะโชติ
647.94 น586ก
9789740334668

เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
543 ศ542ค
9789740335719

การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
382.4 น785ก
9789744669520

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=138