กิจกรรม แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 07-09-2017 ผู้ชม 564

ในวันที่ 7 กันยายน 2560 อาจารย์ธัญรดี  บุญขัน ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่ให้นักศึกษาได้รู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=131