ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2017 ผู้ชม 808

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รางวัลที่ 1 นางสาวธันย์ชนก  ยาดี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลที่ 2 นางสาวสุภาพร  แซ่ลี โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รางวัลที่ 3 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ

รางวัลชมเชย นางสาวศศิจริยพร  ดอนชูไพร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รางวัลชมเชย นายณัฐวัฒน์  เกิดมีโภชน์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวสมฤดี  ถนอมพงศ์ดี โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

รางวัลที่ชมเชย นางสาวมินตรา  มูลชัย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=126