กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้ชม 5,302

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9"   เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เเด่ผู้เข้าร่วมอบรม