กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้ชม 5,594

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม "การนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ" ณ บริเวณ Relax Zone อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเเพทย์แผนไทยมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เเด่ผู้เข้าร่วมอบรม