สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้โชคดีกิจกรรมในหัวข้อ เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้ชม 793

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้โชคดี "เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

รายชื่อผู้โชคดี ได้แก่

รางวัลที่ 1 นายปรัชญา จันทร์แก้ว รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นางสาวมินตรา มูลชัย   รับเงินรางวัล จำนวน 1,300 บาท
รางวัลที่ 3 นางสาวธันย์ชนก ยาดี   รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 นางสาวพิมพ์ลดา ศรีโคตร รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท
รางวัลที่ 5 นางสาวสุภาพร แซ่ลี รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท

รางวัลปลอบใจ ได้แก่

นางสาวศุภรดา  สอนทะ
นางสาววรรณิสา  ปานแก้ว
นางงสาวพรสุดา  โพธิษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=123