แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้ชม 2,396

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / การศึกษาไทย 4.0 ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์แ และผลิตภาพ
9786164235595
370.1 พ976ก

ดวงพร เกี๋ยงคำ / คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง
9786162006739
005.369 ด211ค

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม / การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์
9789740334729
371.33 ข649ก

สุนิสา ประวิชัย / การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
9789742193263
808.02 ส818ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=122