รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน

เผยแพร่เมื่อ 29-08-2017 ผู้ชม 595

ประกาศผล
กิจกรรมการเขียนเรียงความ “เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน”
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1. นายปรัชญา จันทร์แก้ว 
2. นางสาวมินตรา มูลชัย 
3. นางสาวธันย์ชนก ยาดี 
4. นางสาวพิมพ์ลดา ศรีโคตร
5. นางสาวสุภาพร แซ่ลี
**นักศึกษาที่มีรายชื่อนำสำเนาบัตรประชาชนติดต่อได้ที่งานวารสารและหนังสือพิมพ์
ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แล้วร่วมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร
ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=121