ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-08-2017 ผู้ชม 123

23 สิงหาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ นำนักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการฟังภาษาไทย ได้รู้จักและเข้าใจการใช้บริการงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการบริการต่างๆ รวมทั้งชมส่วนต่างๆ และการให้บริการในแต่ละชั้นของห้องสมุดด้วย ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยนอกห้องเรียนแบบบูรณาการที่ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจและประทับใจกับงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

** โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้ข้อมูลการให้บริการ และต้อนรับคณะนักศึกษาอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน)

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=120