แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้ชม 803

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป+ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้สอบทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ / คณาจารย์ ธิงค์ บียอนด์ จีเนียส
351.13 ค127ค
978616236826

ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ / กนกอร บุญพิทักษ์
616.33 ก126ด
9786163447685

งานบริการ คือการภาวนา = Service is meditation / วิธาน ฐานะวุฑฒ์
158 ว612ง
9786164131316

ตำราไวยากรณ์อังกฤษที่เขียนสั้น อ่านง่าย เข้าใจเร็ว / บุญทรง สุวัตถี
425 บ461ต
9786165145275

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=116