กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้ชม 146

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการสารสนเทศที่จัดให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า  

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=112