แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2017 ผู้ชม 759

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the university lecturers' profession / ประทีป ฉัตรสุภางค์
174.9372 ป277จ
9786162797828

 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ / บูฆอรี ยีหมะ
320 บ691ค
9786164134157

 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ / อิว ไอยรากาญจนกูล
006.6 อ751ค
9789740334323

 ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
339.22 ด554ค
9789743266461

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=109