สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2017 ผู้ชม 4,668

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย สำนักจึงจัดกิจกรรม ได้แก่

1.กิจกรรม ร่วมกัน “ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ” ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางสำนักจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

  1. กิจกรรม “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

จึงเชิญชวนผู้ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว