แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 569

การเงินในชีวิตประจำวัน /  พรชัย วิไลสกุลยง
332.024 พ231ก
9786162368028

คิดบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ความสำเร็จ / อลิชา โรเบิร์ตส์
158.1 อ425ค
9786163448309

คู่มือเก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ ฉบับสมบูรณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง / ศิริพร โตพึ่งพงศ์
425 ศ463ค
9786163823106

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม / ปรีชา เรืองจันทร์
320 ป468ก
9786167902982

 

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=106