สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา

แจ้งปิดทำการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอแจ้งปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา
วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

*** ขออภัยในความไม่สะดวก ***

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2019 ผู้ชม 12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา

สมัครรับบริการแจ้งเตือน ผ่าน Line

สมัครรับบริการแจ้งเตือน ผ่าน Line วันนี้ ทราบผลการยืม-คืน พร้อมกำหนดวันส่งคืนทันที 

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2019 ผู้ชม 33

สมัครรับบริการแจ้งเตือน ผ่าน Line

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน : ผลิตหุ่นประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน ในยุคปัจจุบันการผลิตสื่อทางการศึกษา มีเผยแพร่ออกมาอย่างหลากหลาย การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็ก

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2019 ผู้ชม 113

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน : ผลิตหุ่นประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET)

มีต่อ

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ซีฟู๊ด Seafood

คู่มือสอนทำอาหาร เรียนรู้ง่าย รวมเมนูอาหารและอาหารไทย

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2019 ผู้ชม 26

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ซีฟู๊ด Seafood

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ พันแสงรุ้ง ชุด ชายแดนใต้

 พันแสงรุ้ง เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม อันงดงามหลากหลายทั่วผืนแผ่นดินไทย

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2019 ผู้ชม 16

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ พันแสงรุ้ง ชุด ชายแดนใต้

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ จำอวดหน้าม่าน รวมชุด ๑ - ๕

จำอวดหน้าม่าน รายการวาไรตี้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่นำเอาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2019 ผู้ชม 25

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ จำอวดหน้าม่าน รวมชุด ๑ - ๕

มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 468

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 585

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 295

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


มีต่อ

แนะนำวารสารใหม่ วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3

ปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน, ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา, ทุนนิยมโปเกม่อน, ระดับความสำเร็จด้านการขายของพนักงานขาย, มิติเชิงประชาสังคมขององค์กร, เกย์และกับดักมายาคติทางเพศ, ...

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2019 ผู้ชม 8

แนะนำวารสารใหม่ วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3

แนะนำวารสารใหม่ International journal of business development and research ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

A literature review of supply chain risks, Determinants of financial risk in conventional banks, Exploring generation Y’s purchase intention towards counterfeit product in Malaysia, The carbon dioxide emission reduction in Vietnam’s power sector using GCAM, ...

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2019 ผู้ชม 14

แนะนำวารสารใหม่ International journal of business development and research ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562

Child-initiated play and learning : planning for possibilities in the early years, Counselling young people : a practitioner manual, Behavior change in the human services : behavioral and cognitive principles and applications, Beyond community policing : from early American beginnings to the 21st century 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2019 ผู้ชม 26

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562


มีต่อ

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

เคยมั้ยครับ ลืมหรือวางมือถือใว้ในที่ต่างๆ และมีข้อความเข้า คนอื่นสามารถอ่านหรือเห็นข้อความของเรา เราสามารถที่จะซ้อนข้อความนั้นได้ โดยการแจ้งเตือนข้อความยังคงทำงานเป็นปกติ และจะแสดงข้อความนั้นๆ หลังจากปลดล็อคเครื่อง!!!

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2019 ผู้ชม 68

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive กับการ Scan เอกสารส่วนตัวเป็น PDF  ที่สะดวกและใช้งานง่าย ภายใต้การใช้งานแบบส่วนตัวและแบบองค์กร

เผยแพร่เมื่อ 13-11-2018 ผู้ชม 161

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

LINE SQUARE คืออะไร? LINE SQUARE  เป็นห้องสนทนาแบบไม่ระบุนาม พูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสร้างห้องแชทขึ้นได้เอง สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อห้อง และสามารถชวนเพื่อนผ่านลิงค์ หรือ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 197

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next