ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2018 ผู้ชม 29

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561


ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดน อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2018 ผู้ชม 20

ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก


กิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านแปลงสี่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านแปลงสี่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2018 ผู้ชม 68

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านแปลงสี่


มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 365

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 479

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 236

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


มีต่อ

แนะนำวารสารใหม่ อนุสาร อสท ปีที่ 59 ฉบับที่ 5

ท่าลี่-ปากชม ปั่นผ่านปลายฝนบนถนนสายชายแดน, เลย-นาแห้ว ฝน หนาว และทางภูเขา, ภูหลวง-ภูเรือ มิติความงามที่ไม่เคยจืดจาง, ภูกระดึง ตะลึงเหมือนเดิม, 8 วิถีไทย เลยต้องห้าม พลาด, สวัดีวิถีไทย, สัจธรรมปลายทาง, เที่ยวเมืองไทย วาดเมืองไทย, นิเวศวัฒนธรรม, ...

เผยแพร่เมื่อ 14-12-2018 ผู้ชม 3

แนะนำวารสารใหม่ อนุสาร อสท ปีที่ 59 ฉบับที่ 5

แนะนำวารสารใหม่ ธรรมลีลา ปีที่ 18 ฉบับที่ 216

อินเดียเตรียมยกสุดยอดถ้ำพุทธ อายุ 2,000 ปี, ยกตำแหน่งให้ท่านก็แล้วกัน, ดีเยี่ยม 3 อย่าง, First man คนแรกบนดวงจันทร์ที่แฝงเรื่องของอนิจจัง, 10 อาการ อันตราย ห้ามนวดเด็ดขาด, น้ำยาบ้วนปากสูตรใหม่ ทำเองง่ายๆ, 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ ที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว, ...

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2018 ผู้ชม 5

แนะนำวารสารใหม่ ธรรมลีลา ปีที่ 18 ฉบับที่ 216

แนะนำวารสารใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

สมบัติของเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านกรปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี, การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดโดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล, การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์, การหาปริมาณสารไนโตรท์ในรังนกโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิคโครมาโทกราฟี, การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร, ...

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2018 ผู้ชม 7

แนะนำวารสารใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

มีต่อ

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive กับการ Scan เอกสารส่วนตัวเป็น PDF  ที่สะดวกและใช้งานง่าย ภายใต้การใช้งานแบบส่วนตัวและแบบองค์กร

เผยแพร่เมื่อ 13-11-2018 ผู้ชม 79

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

LINE SQUARE คืออะไร? LINE SQUARE  เป็นห้องสนทนาแบบไม่ระบุนาม พูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสร้างห้องแชทขึ้นได้เอง สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อห้อง และสามารถชวนเพื่อนผ่านลิงค์ หรือ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 130

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 579

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  คลิก


Previous Next