ISO:9001-2015 Information Service

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 13 กรกฏาคม 2561

สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 พบกับ กิจกรรมการประกวด แรลลี่ครอบครัวนักอ่าน กิจกรรมอื่นๆ มากมาย และจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2018 ผู้ชม 84

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 13 กรกฏาคม 2561


นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561

 สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 พบกับ การบรรยายทางวิชาการ กิจกรรม การประกวด แรลลี่ครอบครัวนักอ่าน กิจกรรมอื่นๆ มากมาย และจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2018 ผู้ชม 1,088

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561


แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำแหล่งเรียนรู้ และบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2018 ผู้ชม 104

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2018 ผู้ชม 499

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีต่อ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 220

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 74

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ ห้องสมุด (ครั้งที่ 2)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด (ครั้งที่ 2) ณ ห้องหลักสูตรแบบเรียนและมุมสำหรับเด็ก ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ช่วยวิทยากร  

เผยแพร่เมื่อ 12-05-2018 ผู้ชม 171

กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ ห้องสมุด (ครั้งที่ 2)


กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด ณ ห้องหลักสูตรแบบเรียนและมุมสำหรับเด็ก ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-05-2018 ผู้ชม 166

กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง), กบฏบวรเดช : เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475, การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ

เผยแพร่เมื่อ 16-07-2018 ผู้ชม 28

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี, คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ไขความลับของสมองด้วย Emergenetics "Eg Brain" แบบทดสอบอัจฉริยะ

เผยแพร่เมื่อ 09-07-2018 ผู้ชม 44

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์, พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559, ได้คน ได้ใจ ได้งาน

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2018 ผู้ชม 216

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

องค์กรแห่งความสุข 4.0, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, รัฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 192

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561


มีต่อ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 341

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 346

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้ชม 297

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

คำอวยพรปีใหม่

รวมคำอวยพรปีใหม่ : Happy New Year

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้ชม 236

คำอวยพรปีใหม่

มีต่อ

 • ใหม่
  เอกสารสรุปประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ มิตซูฮิโร โอดะ

  เอกสารสรุปประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ มิตซูฮิโร โอดะ

  คลิก
 • ใหม่
  	จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  คลิก
 • ใหม่
  89 บันทึกเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ในหลวงของเรา

  89 บันทึกเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ในหลวงของเรา

  คลิก
 • ใหม่
  10 คำพ่อสอน แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพจิตและกายแข็งแรง

  10 คำพ่อสอน แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพจิตและกายแข็งแรง

  คลิก

ITA

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

ARIT KPRU QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/