ฐานข้อมูลออนไลน์ : Online Database

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Opac

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ONE Search | ARIT KPRU

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ต่างประเทศ

KPRU Discovery Service

KPRU Discovery Service

Keyword Title Author

13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ

2eBook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: 2eBook KPRU

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook เปิดให้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา

" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน "

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

เกณฑ์การเขียนบทความวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถส่งบทความทางวิชาการตีพิมพ์ได้โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้เช้าชม 24

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

รายชื่อฐานข้อมูลใหม่ 2018 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) บอกรับเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาต่างๆ 

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2018 ผู้เช้าชม 247

13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

ขออภัยในความไม่สะดวก : ปิดปรับปรุงลิฟท์บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปิดปรับปรุงลิฟท์บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้ประตูทางเข้าอาคาร AV

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2018 ผู้เช้าชม 34

ขออภัยในความไม่สะดวก : ปิดปรับปรุงลิฟท์บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวนร่วม โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและนักเขียนไทยหันมาสนใจเขียนหนังสืออย่างมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2018 ผู้เช้าชม 138

เชิญชวนร่วม โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน

มีต่อ

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,088

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม "การนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,221

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เช้าชม 4,592

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้เช้าชม 10

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

มีต่อ

สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้เช้าชม 5

สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ให้กับเยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตฯ

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2017 ผู้เช้าชม 59

อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco  วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2017 ผู้เช้าชม 52

27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี ซึ่ง มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 สถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2017 ผู้เช้าชม 2,736

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2018 ผู้เช้าชม 14

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 มกราคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2017 ผู้เช้าชม 34

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560มีต่อ

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้เช้าชม 35

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

คำอวยพรปีใหม่

รวมคำอวยพรปีใหม่ : Happy New Year

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้เช้าชม 23

คำอวยพรปีใหม่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาฯ ท่านกรรมการสภา. ผู้บริหาร. คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกคน ที่ท่านให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ. 

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้เช้าชม 37

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้เช้าชม 948

การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

มีต่อ

 • New
  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

  คลิก
 • New
  การสื่อสารดาวเทียม

  การสื่อสารดาวเทียม

  คลิก