ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG)

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2017 ผู้ชม 221

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) และขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ผ่านระบบ IRG เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ การเรียนการสอน และ การศึกษาค้นคว้า โดย สามารถเข้าระบบได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/ap/irg/ หรือ ที่ https://arit.kpru.ac.th เมนู บริการ >> ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีน้อมรับทุกๆ คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการ และจะพัฒนาการบริการในด้านๆ ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

คำแนะนำ ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

  1. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศจาก ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ ตรวจสอบจาก ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
  2. คลิกปุ่ม แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
  3. กรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ สาขาวิชาหรือหน่วยงาน ให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการแจ้งกลับเมื่อทรัพยากรนั้นๆ เข้ามายังสำนักวิทยบริการฯ
  4. สามารถแนะนำทรัพยากรได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชื่อเรื่อง ต่อการแนะนำ 1 ครั้ง
  5. ตรวจสอบทรัพยากรผ่าน ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=96