ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 270

งานโสตทัศนวัสดุให้บริการห้อง STUDIO และอื่นๆ ดังนี้

  1. บริการห้องฉาย
  2. ห้องประชุม
  3. ห้องมินิเธียเตอร์ฉายภาพยนต์
  4. บริการสื่อ CD/DVD 
  5. ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=92