สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 298

มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้

  1. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
  2. นวนิยาย - เรื่องสั้น
  3. ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 1-4
  4. หลักสูตรและแบบเรียน
  5. หนังสืออ้างอิง และวิทยนิพนธ์
  6. บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  7. ห้องเด็กและเยาวชน

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=90