สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 275

มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้

  1. หนังสือภาษาไทย หมวด 500 - 900  
  2. หนังสื่อภาษาอังกฤษ หมวด 000 - 900
  3. ห้องเรียนวิทยบริการ 1 และ 2
  4. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
  5. ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร -  ตาก
  6. บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=89