แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2017 ผู้ชม 151

การวางแผนการจัดนำเที่ยว / ฉันทัช วรรณถนอม
338.4791593 ฉ269ก
9786164065901

ครองใจคน หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง / อมิตา อริยอัชฌา
923.1593 อ291ค
9786164134621

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
658 ค358ก
9786167880150

การวิจัยการสื่อสาร / ชาลิสา มากแผ่นทอง
302.2 ช527ก
9789740335146

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=85