หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2017 ผู้ชม 550

ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ท่านสามารถเข้าทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  แพทยศาสตร์  เป็นต้น http://community.ebooklibrary.org/?affiliatekey=WEL-KaPhRaUnJu24

ที่มา  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=80