คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 329

คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2560

  1. คู่มือคุณภาพ
  2. บริการโสตทัศนวัสดุ
  3. บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. บริการวิชาการและการฝึกอบรม
  5. บริการยืม - คืน หนังสือ
  6. บริการข้อมูลท้องถิ่น
  7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  8. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คู่มืออื่นๆ

คู่มือบริหารจัดการเว็บไซต์

 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=62