ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ 29-06-2017 ผู้ชม 173

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 ได้แก่ มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.กำแพงเพชร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย มรภ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย 2560 ณ ห้องประชุม IT160 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พช.

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=53