20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้ชม 139

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา หมู่เรียน 5911217 จำนวน 26 คน, โปรแกรมวิชาการตลาด หมู่เรียน 6014202 จำนวน 18 คน, (ช่วงเช้า) และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่เรียน 6011204 จำนวน 24 คน(ช่วงบ่าย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทัวร์ห้องสมุด ได้รู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=39