แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 17-06-2017 ผู้ชม 156

Botox filler bible / วรพล สุขีวัฒนา
9786161813178
646.72 ว228บ

Best Dict พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับครอบคลุมทุกคำศัพท์ / วราลักษณ์ บุญเทพ
9786162368394
อ 423.95911 ว323บ

Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรรม 3 มิติ และ 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
9786167182636
006.68 ภ432อ

Bike to eat อร่อยไม่เกิน 100 / ชาติ ภิรมย์กุล
9789740214878
641.31 ช516บ

 

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=34