อบรม TOEIC รอบ 2 วันที่ 3-17 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 17-06-2017 ผู้ชม 180

3 - 17 กรกฏาคม 2560

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าอบรม TOEIC รอบ 2 วันที่ 3-17 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ในการจัดการอบรม ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ คณาจารย์ และบุคลากร ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือ ในภาระงานของตนเอง ซึ่ง ปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษไม่ได้ และการจัดอบรมในหลายๆ ครั้ง คณาจารย์ บุคลากร ได้เห็นความสำคัญ เข้าร่วมการอบรม TOEIC เป็นอย่างดี

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ได้ที่นี่ สมัครเข้าอบรมคลิก!!!

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
สำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 2 เบอร์โทร 055-706555 ต่อ 1571 / มือถือ 091-0262571
E-mail : lckpru@gmail.com

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=32