แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2017 ผู้ชม 143

30 Resorts นอนสบาย / 30 Resorts นอนสบาย
9786161810085
647.94 ก673ส

20 เคล็ดลับก้าวสู่นักบริหารมืออาชีพ / ทวีวรรณ กมลบุตร
9786162368424
658.383 ท231ย

3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
9786164066267
340.57 ว559ส

25 หลักคิด เป็นเด็กจบใหม่ให้นายยอมรับ เป็นลูกน้องให้ก้าวหน้าเติบโต / ทสึเนะโอะ, ซาซากิ 
9786161402204
658 ท239ย

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=29