สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้ชม 45

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate ดังนี้

  1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลวารสารมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ในด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ  http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
  2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ ในสาขาวิชา ดาราศาสตร์  มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และอื่นๆ  https://goo.gl/FWY1JH

ระยะเวลาเปิดทดลองใช้ 6 เดือน  

 

Tags : ฐานข้อมูล วารสาร สาขาวิชา กฏหมาย

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=221