แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2018 ผู้ชม 54

ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์ / อมรินทร์ เพ็ชรกุล
9786162621352
005.43 อ568ล

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
9786160822669
004.6 อ978พ

มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 / ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
9786163930491
158.7 ช495ม

ได้คน ได้ใจ ได้งาน / สราวุธ พันธุชงค์, บรรณาธิการ
9789748104607
658.3 ส255ด

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : หนังสือใหม่

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=219