ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 80

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรารักษ์ ห้องสมุด

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=216