อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้ชม 113

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องต้นสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ทองสุข  มันตาทร   วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรัการอ่าน การใช้ภาษาไทยให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด บรรณารักษ์

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=215