กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้ชม 69

กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้รางวัลซีไรต์ 2560

กติกาในการร่วมกิจกรรม

1. บอกรายชื่อรางวัลซีไรต์ ปี 2560 พร้อมสรุปเนื้อหาเขียนลงในกระดาษ A4

2. ใช้อักขระถูกต้องตามหลักภาษาไทย

3. เขียนชื่อ-สกุล คณะ/โปรแกรม/หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

4. ส่งผลงานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561

***สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ***

Tags : สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรม กิจกรรมห้องสมุด

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=214