ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2017 ผู้ชม 210

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 บรรยายพิเศษ “การเรียนรู้และการสืบค้นด้วยตนเอง” โดย รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคปกติ) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งในวันแรกประกอบด้วยกิจกรรมบูมรับน้องสักทอง ,การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา การบรรยายพิเศษ “เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา” โดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบรรยายพิเศษ “การเรียนรู้และการสืบค้นด้วยตนเอง” โดย รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยายพิเศษ “ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากกองพัฒนานักศึกษา” โดยคุณเพ็ญนภา ศรีทับทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และการบรรยายเรื่อง “เด็กพิเศษจะปฏิบัติตัวอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ การอบรมมารยาทไทย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และในภาคค่ำเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ “บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  http://photos.kpru.ac.th

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=21