สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้ชม 90

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากรค้างส่งออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากร และวันครบกำหนดเพื่อส่งคืนทรัพยากร

โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://arit.kpru.ac.th 

Tags : บริการ สารสนเทศ ยืม คืน

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=201