แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 09-06-2017 ผู้ชม 132

10+ โรคผิวหนังต้องรู้ / วาสนา วชิรมน, บรรณาธิการ 
9786162799105
616.5 ว491ส

100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา
9786163880376
959.3 ภ191ห

100 คำถาม สอนลูกสองภาษา / นาฏยา วงษ์คำ
9786169270812
428 น457ห

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
9786165434317
อ 927.593 ก218ศ

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=20