ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้ชม 142

กรณีที่เราใช้งาน SSL Certificate Domain ซึ่งเราจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะพิมพ์ Domain เท่านั้น ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้งานผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ ดังภาพตัวอย่าง

วิธีการปรับแต่งเมื่อมีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ด้วย IP Address ให้ทำการเรียกใช้ Domain แทน ในการปรับแต่งข้อมูลนี้ผู้ที่ปรับแต่งต้องใช้งาน HTTPS อยู่แล้ว โดยมีขั้นดังนี้

  1.  เลือก IIS Manager
  2. เลือก Default Web site
  3. เลือก URL Rewrite

 

  1. เลือก แก้ไข URL Rewrite เดิม * http to https

 

  1. ส่วน Condition กดปุ่ม Add Condition Input = {HTTP_HOST} , Pattern = 202.29.15.9 ** ip ของ Server กดปุ่ม ok แล้วเลื่อนให้อยู่ลำดับแรก

  1. ส่วน Action ปรับแก้ไข https://{HTTP_HOST}/{R:1} เป็น https://arit.kpru.ac.th/{R:1} ** ใส่โดเมนของ Server

  1. restart service world wide web และ ทดสอบโดยการเรียกใช้ ip ก็จะไปเรียกใช้ โดเมนแทน

Tags : SSL Website Configuration

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=189