ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 09-06-2017 ผู้ชม 140

ทั้งนี้จะส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) แต่!!! ผู้ใช้บริการยังคงสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=18