การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2017 ผู้ชม 148

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ให้เกียรติเปิดการอบรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา. เมฏขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร 

เอกสารประกอบ

Tags : การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=177