แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 27-11-2017 ผู้ชม 107

สุดยอดเทคนิค พิชิต Redesigned TOEIC / กิตติ์ จิรติกุล
9786169040439
425.076 ก671ส

การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ / ณัฐกร สงคราม
9789740326625
371.334 ณ322ก

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 / ประสาท เนืองเฉลิม
9789740333593
507.8 ป396ก

สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
9789740336129
615.321 ศ713ส

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=171