บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 95

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่การให้บริการเป็นเลิศแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  ณ ไร่นุชชมภูวรินทร์รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=169