แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 13-11-2017 ผู้ชม 128

สุดยอดวิธีสู้และป้องกันสารพัดโรคอันตราย / อาภากร สกุลนรเศรษฐ
9786163448538
613 อ634ส

How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์
9786164030220
332.024 อ499ฮ

ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู / ไสว บุญมา
9786167832173
303.44 ส996ฝ

หลักการบัญชีเบื้องต้น / นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร
9789740335641
657 น197ห

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=168