แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2017 ผู้ชม 1,988

กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ / บุญเพราะ แสงเทียน
346.07 บ388ก
9786164240025

การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
658.401 ฐ312ก
9786164291942

มะเร็งวิทยา / สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, บรรณาธิการ
616.994 ส854ม
9786164292864

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Planning / ยุวดี ศิริยทรัพย์
658.3 ย442ก
9789740335924

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=145