สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรม ในหัวข้อ เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2017 ผู้ชม 351

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ 

รายชื่อผู้โชคดี ได้แก่

รางวัลที่ 1 นางสาวธันย์ชนก  ยาดี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลที่ 2 นางสาวสุภาพร  แช่ลี โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รางวัลที่ 3 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว โปรแกรมวิชาชีวิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย นายณัฐวัฒน์  เกิดมีโภชน์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวสมฤดี  ถนอมพงศ์ดี โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์   

รางวัลชมเชย นางสาวมินตรา  มูลชัย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=129