แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้ชม 1,889

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน  /  พัทธธีรา รชตะไพโรจน์
351.3 พ543ค
9786162368783

นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ เล่ม 2  /  กรมศิลปากร
9786165432290
959.3 ก169น

หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์  /  นราทิพย์ ชุติวงศ์
9786165517652
338.5 น232ห

สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFL iTP / กิตติ์ จิรติกุล
425.076 ก671ส
9786167380094

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=119